Dịch vụ Huấn Luyện Chó

TRUNG TÂM  HUẤN LUYỆN CHÓ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NGHIỆP VỤ ĐOÀN GIA                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---                                                                                  ---***---

 

HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ ĐOÀN GIA

 

 

Hôm nay, ngày......... tháng....... năm......... Tại:........................

 

Chúng tôi gồm có:

 

I/ ĐẠI DIỆN BÊN A (Trung tâm Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ Đoàn Gia)

 

Đại diện ông : Lê Đăng Chính  Chức vụ:  Chủ Nhiệm Trung Tâm.

TT Huấn luyện: Tiểu đoàn cảnh vệ - bộ tham mưu quân đoàn 4.

Trực tiếp gặp huấn luyện viên:.......................................................Số ĐT: 0907.195.542

 

II/ ĐẠI DIỆN BÊN B :.........................................................................................................

 

Đại diện:........................................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................................

 

Sau khi trao đổi và thỏa thuận, bên A giao kết hợp đồng huấn luyện chó nghiệp vụ cho bên B, với các điều kiện sau:

 

ĐIỀU I: BÊN A NHẬN VÀ HUẤN LUYỆN CHO BÊN B SỐ CHÓ SAU ĐÂY:

 

STT Tên chó Giới tính Năm sinh Giống Đặc điểm riêng Màu lông  Tình trạng sức khỏe
               
               
               
               
               
               

 

ĐIỀU II: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN:

 

Khóa huấn luyện căn bản chó bảo vệ, thời gian 4 tháng gồm các nội dung sau:

 

STT Nội dung huấn luyện
1 Động tác đi bên cạnh 10 Động tác yêu
2 Gọi lại gần chủ 11 Động tác cắp vật
3 Đứng 12 Bảo vệ chủ
4 Ngồi 13 Tấn công người lạ khi có khẩu lệnh
5 Nằm 14 Ngăn chặn hành động không muốn xảy ra
6 Bò, bò lại 15 Huấn luyện chó chuyển sang trạng thái tự do (dạo chơi)
7 Ngồi chào 16 Các từ bảo trợ như: vào , ra, thôi, sai, giỏi, yên, tiến, lên, diệt ( tấn công)
8 Bắt tay 17  Vượt chướng ngại vật
9 Kêu (sủa) 18 Chống ăn bả

 

Các nội dung huấn luyện trên, được lựa chọn từ giáo trình và phương pháp huấn luyện cơ bản của Lan Anh Hoa Kỳ, Cảnh Sát Đức, Nga và giáo trình của trung tâm huấn luyện cho biên phòng.

 

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A:

 

-         Huấn luyện đúng chất lượng và thời gian hợp đồng

-         Hướng dẫn cho đại diện bên B ( người trực tiếp sử dụng chó huấn luyện ), các khẩu lệnh, và phương pháp điều khiển huấn luyện chó.

-         Có quyền chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự định, bởi các lý do khiếm khuyết về thể chất, tinh thần ở con chó đi học, không thể khắc phục huấn luyện được.

-         Đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng tốt trong khả năng của mình, không đối xử thô bạo với chó.

 

ĐIỀU IV: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B

 

-         Có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ thời gian nào, nhưng phải thanh toán đầy đủ chi phí trong thời gian huấn luyện.

-         Tạo điều kiện cho bên A huấn luyện tốt, thường xuyên theo dõi và giám sát các nội dung huấn luyện.

-         Thanh toán đầy đủ chi phí huấn luyện cho bên A đúng thời gian thỏa thuận.

 

ĐIỀU V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

-         Trước khi đến trung tâm huấn luyện, chó phải được tiêm phòng bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm ( carre, Parvovirus, viêm, gian siêu vi, leptospira...)

-         Trong thời gian huấn luyện nếu chó mất tích, bị thương do tai nạn chủ quan của huấn luyện viên thì bên A chịu trách nhiệm.

-         Trong quá trình huấn luyện nếu chó bị bệnh thì bên A sẽ thông báo cho bên B được biết, để bên B có trách nhiệm đưa  chó về mời bác sĩ khám và chữa bệnh. Mọi phí tổn bên B chịu trách nhiệm.

-         Nếu bên B có nhu cầu chăm sóc và chữa bệnh cho chó, bên A sẽ đáp ứng. Mọi chi phí về điều trị bên B phải thanh toán.

 

ĐIỀU VI: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

-         Phí huấn luyện hai bên đã thỏa thuận:

+ Nội trú:.................................................................. Đồng/tháng   

+ Ngoại trú:.............................................................. Đống/tháng   

Căn cứ hình thức huấn luyện của các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, bên B phải thanh toán số tiền cho trung tâm vào mỗi ngày đầu tháng.

 

ĐIỀU VII: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

-         Trong quá trình thực hiện giao kết hợp đồng, nếu có phát sinh khó khăn thì hai bên cùng nhau thỏa thuận, để giải quyết trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi,

-         Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc huấn luyện, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng.

 

       Ngày........ tháng....... năm .......

 

HUẤN LUYỆN VIÊN                 ĐẠI DIỆN BÊN A                    ĐẠI DIỆN BÊN B


Tag:

Địa chỉ bán chó giống Duy Tiên

,

Địa chỉ bán chó giống Trường Sa

,

Địa chỉ bán chó giống Dầu Tiếng

,

Địa chỉ bán chó giống Châu Thành

,

Địa chỉ bán chó giống Vũng Tàu

,

Địa chỉ bán chó giống Phú Lương

,

Địa chỉ bán chó giống Huyện Thanh Oai

,

Địa chỉ bán chó giống Châu Phú

,

Địa chỉ bán chó giống Lộc Ninh

,

Địa chỉ bán chó giống Mường Ảng

,

Địa chỉ bán chó giống Hòn Đất

,

Địa chỉ bán chó giống Tam Nông

,

Địa chỉ bán chó giống Ô Môn

,

Địa chỉ bán chó giống Thiệu Hóa

,

Địa chỉ bán chó giống Bạc Liêu

,

Địa chỉ bán chó giống Đô Lương

,

Địa chỉ bán chó giống Trực Ninh

,

Địa chỉ bán chó giống Cam Lộ

,

Địa chỉ bán chó giống Đức Linh

,

Địa chỉ bán chó giống Hoàng Su Phì

,

Địa chỉ bán chó giống Bình Long

,

Địa chỉ bán chó giống Nghĩa Hành

,

Địa chỉ bán chó giống Hải Hậu

,

Địa chỉ bán chó giống Quận Long Biên

,

Địa chỉ bán chó giống Tủa Chùa

,

Địa chỉ bán chó giống Đồ Sơn

,

Địa chỉ bán chó giống Vụ Bản

,

Địa chỉ bán chó giống Lạng Sơn

,

Địa chỉ bán chó giống Phổ Yên

,

Địa chỉ bán chó giống Vân Canh

,

Địa chỉ bán chó giống Cái Bè

,

Địa chỉ bán chó giống Huyện Thường Tín

,

Địa chỉ bán chó giống Lương Sơn

,

Địa chỉ bán chó giống Cao Bằng

,

Địa chỉ bán chó giống Hà Quảng

,

Địa chỉ bán chó giống Quỳnh Nhai

,

Địa chỉ bán chó giống Tri Tôn

,

Địa chỉ bán chó giống A Lưới

,

Địa chỉ bán chó giống Huyện Hoài Đức

,

Địa chỉ bán chó giống Kim Sơn

,

Địa chỉ bán chó giống Tiên Phước

,

Địa chỉ bán chó giống Mù Căng Chải

,

Địa chỉ bán chó giống Đức Huệ

,

Địa chỉ bán chó giống Cao Phong

,

Địa chỉ bán chó giống Phú Thọ

,

Địa chỉ bán chó giống Cửa Lò

,

Địa chỉ bán chó giống Đông Hòa

,

Địa chỉ bán chó giống Tiền Giang

,

Địa chỉ bán chó giống Bình Xuyên

,

Địa chỉ bán chó giống Đông Hải

,